• Slajd 1
  • Slajd 1
  • Slajd 1

Czesne

Czesne 600 zł/ miesiąc obejmuje:

  • opiekę nad dzieckiem
  • codzienny kontakt z językiem angielskim
  • wszelkie pomoce dydaktyczne
  • wyżywienie
  • ubezpieczenie
Czesne nie obejmuje kosztów dodatkowych atrakcji tj. teatrzyków, wyjazdów, wycieczek, itp.
Czesne nie jest odliczane w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub rezygnacji.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio w biurze przedszkola bądź przelewem na konto:

BGŻ 15 2030 0045 1110 0000 0210 4250