• Slajd 1
  • Slajd 1
  • Slajd 1

O dwujęzyczności

RED BUS KIDS jest przedszkolem dwujęzycznym, w którym nauczyciele na co dzień używają języka angielskiego, w co najmniej 50% sytuacji komunikacyjnych.

Nauka języka angielskiego przebiega w sposób naturalny w formie zabawy i współdziałania.

Dwujęzyczność ma pozytywny wpływ na zdolności poznawcze i inteligencję człowieka. Osoby dwujęzyczne mają „przewagę” przede wszystkim w zakresie kreatywnego myślenia i „elastyczności poznawczej”.

Idea dwujęzyczności zakłada, że język drugi (obcy) staje się obok języka ojczystego dzieci narzędziem ich ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego.

Metody nauczania drugiego języka w przedszkolu to między innymi:

  • Nauka poprzez naśladowanie i częste powtarzanie
  • Intensywne zastosowanie pomocy audiowizualnych
  • Różnorodność i bogactwo wypowiedzi językowych i form aktywności
  • Uczenie się wszystkimi zmysłami, poprzez zabawę i własne działanie i doświadczenie
  • Nauka w powiązaniu z sytuacją, w odniesieniu do środowiska dzieci i znanych im zjawisk
  • Szkolenie wymowy i intonacji poprzez zastosowanie rymu, rytmu, taktu i melodii

Oto kilka stron gdzie można znaleźć więcej informacji na temat dwujęzyczności w przedszkolu: