• Slajd 1
  • Slajd 1
  • Slajd 1

Aktualności

18-03-2014

Szukasz pracy?

Poszukujemy nauczycieli wychowania przedszkolnego do przedszkola językowego RED BUS KIDS w Hajnówce.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
+ Sprawowanie dziennej opieki nad grupą dzieci w wieku 2-6 lat
+ Realizowanie programu nauczania przy użyciu nowoczesnych i atrakcyjnych metod pracy z   dziećmi
+ Organizacja planu dnia
+Odpowiedzialność za przygotowanie zajęć edukacyjnych; koordynowanie zajęć dodatkowych (rytmika, nauka gry na instrumentach etc.)
+Utrzymywanie relacji z rodzicami (wymiana informacji zwrotnych, rozwiązywanie ewentualnych problemów etc.)
 
WYMAGANIA:
+Wykształcenie wyższe pedagogiczne (specjalność przygotowująca do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym)
+Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
+Kreatywność, inicjatywa
+Otwartość na nowatorskie, niestandardowe techniki pracy
 
Aby wziąć udział w rekrutacji, swoje CV należy wysłać na adres e-mail: biuro@redbus.com.pl
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 604 487 871