• Slajd 1
  • Slajd 1
  • Slajd 1

Aktualności

08-01-2014

Obcokrajowcy w RED BUS KIDS

Już od 13.01.2014 będziemy gościć w naszym przedszkolu stażystów z zagranicy. 

 Przedszkole Językowe RED BUS KIDS bierze udział w projekcie organizacji AIESEC Winter Camps. Jest to projekt edukacyjny organizowany przez AIESEC Białystok skierowany do dzieci między innymi przedzkolnych. Ideą projektu jest zapoznanie dzieci z innymi kulturami, rozwój ich tolerancyjnej postawy względem odmienności kulturowej i etnicznej, a także podniesienie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim. 

Stażyści zagoszczą u nas na okres 6 tygodni. Według informacji, które otrzymaliśmy, pierwsi obcokrajowcy przybędą z Pakistanu i Indii, później przyjadą stażyści z Chin i Włoch.